Skip to main content

Test zavisnosti od nikotina

Fagerstromov test za zavisnost od nikotina (FTND)

Fagerstromov test za zavisnost od nikotina, poznat i kao Fagerstrom test za pušenje (FTND), je anketni alat koji se koristi za procenu nivoa zavisnosti od pušenja ili nikotina kod pušača. Ovaj test je razvijen od strane švedskog istraživača Karla Fagerstroma i njegovih kolega.

Šta obuhvata Fagerstromov test?

Fagerstromov test obuhvata niz pitanja koja se tiču navika pušenja i stepena zavisnosti od nikotina. Na osnovu odgovora na ova pitanja, pušačima se dodeljuje ukupan broj bodova koji ukazuje na stepen njihove zavisnosti. Što je viši broj bodova, to je veća verovatnoća da osoba ima visok nivo zavisnosti od nikotina.

Koja su pitanja u Fagerstromovom testu?

Pitanja u Fagerstromovom testu uključuju aspekte kao što su broj pušenih cigareta dnevno, potreba za cigaretom odmah nakon buđenja, teškoće u suzdržavanju od pušenja u situacijama gde je to zabranjeno, i slično. Ovaj test se često koristi u istraživanjima i kliničkoj praksi kako bi se procenila zavisnost od pušenja i prilagodile strategije za prestanak pušenja.

Zaključak

Važno je naglasiti da prestanak pušenja može biti izazovan proces, ali Fagerstromov test može pomoći pušačima da bolje razumeju svoju zavisnost i pruži smernice za razvoj personalizovanih planova za prestanak pušenja.

Napravite prvi korak ka odvikavanju od pušenja i uradite Fagerstromov test za zavisnost od nikotina odmah ispod ovog teksta: