Skip to main content

Bahova metoda lečenja ima, za razliku od klasične medicine, holistički pristup lečenju. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicini, već se posmatra sveukupnost simptoma, a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i sl. Ovaj pristup podrazumeva da je svaki čovek jedinka za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti.

Ova metoda spada u komplementarnu medicinu. To znači da ona ne isključuje ostale metode. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama. Ovo proističe iz činjenice da cvetni lekovi ne ometaju već započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih lekova.

Bahove cvetne esencije možemo koristiti preventivno kako bismo sprečili nastanak oboljenja, terapijski, kada je neka bolest već ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. I na kraju, ovi lekovi se mogu koristiti i u procesu rehabilitacije. Tako će proces potpunog ozdravljenja i oporavka od bolesti biti brži i efikasniji.

Karakteristike preparata

Osamdesetogodišnja upotreba ovih preparata širom sveta, daje nam ogromno kliničko iskustvo, na osnovu koga sa sigurnošću tvrdimo sledeće o Bahovim kapima:

  • Nemaju kontraindikacija, mogu da ga koriste čak i bebe, trudnice, mame dojilje, vrlo stari ili bolešću iscrpljeni ljudi.
  • Efikasni su za otklanjanje emotivne i fizičke patnje.
  • Nema nezeljenih dejstava.
  • Njihova primena ne iskljucuje upotrebu druge vrste lekova.
  • Lek ne moze da se predozira.

Bahove kapi se koriste kod:

  • psihosomatskih bolesti– sve bolesti psihosomatskog porekla,
  • nesanica – kapi pomažu, jer osvešćuju umor, a odmor je onda dubok i okrepljujući. Važno je naglasiti da se prvo mora otkriti uzrok nesanice.
  • depresije
  • anksioznosti, ostavljanja cigareta i sl.